Bu plan, NATO üyesi iki ülkenin, Türkiye ve Yunanistan’ın arasında geçmişten gelen büyük bir sorun olan Kıbrıs Sorunu’nu çözmek için, sorunun zirve yaptığı 1963-64 yıllarında ABD Özel Temsilci’si Dean Acheson tarafından ortaya koyulmuş bir fikirdir. Çoğu yerde “çözüm yoludur” diye okumuş olabilirsiniz. Ancak plan Kıbrıs’ın Türkiye ve Yunanistan arasında ikiye bölünerek paylaşılmasını ve böylece NATO içerisindeki kavganın son bulacağını öngörmesiyle baştan sarsıntılı bir temele dayanıyordu. Zira kardeşten daha ziyade düşman olan iki ülke arasında “Kardeş Payı” usulü pek mümkün değildi.

Planda Türkiye’ye Kıbrıs’ın kuzeydoğusunda Karpas Yarımadası’nda egemen bir bölge verilmesi, bunun dışında kalan yerlerde Kıbrıs Türklerinin topluca oturduğu iki veya üç bölgede özerk Türk yönetimlerinin kurulması, ayrıca andlaşmaları gözetmek üzere uluslararası bir komisyon atanması öngörülmekteydi.

Bu plan ne Türk tarafından ne de Yunan tarafından destek görmediği için fikir aşamasında rafa kalkmıştır.

Dönemin bir gazetesinden Acheson'un arabuluculuk çabasına dair haber

Dönemin bir gazetesinden Acheson’un arabuluculuk çabasına dair haber

Alakalı Yazı

0 Yorumlar

Bir Cevap Yazın