ABD tarafından, Çin ile ticaret yapan ülkeler arasında eşit ayrıcalıkların korunması ve Çin’in toprak ve idari bütünlüğünün sağlanması amacıyla ilan edilen ilkeler bildirgesidir (1899-1900). Bildirge ABD Dışişleri Bakanı John Hay tarafından Büyük Britanya, Almanya, Fransa, İtalya, Japonya ve Rusya’ya gönderilmiştir ve sirküler bir mektup şeklindedir. Bildirge şu maddeleri içeriyordu:

1)Her ülke, antlaşmayla dış ticarete açılan herhangi bir limanı serbestçe kullanacak ya da kendi nüfuz bölgesindeki başka kazanılmış haklardan serbestçe yararlanacak,

2)Ticaret üzerinden alınan vergiler yalnızca Çin Hükümeti tarafından toplanabilecek,

3)Nüfuz bölgesine sahip ülkeler liman ücreti ve demiryolu resmi ödenekten muaf tutulmayacak.

Açık kapı politikası Japonya’nın II. Dünya Savaşı’nda yenilgiye uğraması ve Çin İç Savaşı’nda komünistlerin kazandığı zaferle (1949) anlamını yitirerek son bulmuştur.

 

 

Alakalı Yazı

0 Yorumlar

Bir Cevap Yazın