Uluslararası ilişkilerin temel taşlarından biri olmasına rağmen çok fazla dile getirilmeyen bir terim olan Avrupamerkezcilik kavramı, Avrupa’yı dünya üzerindeki tüm gelişmelerde en ön planda tutmak ve buna bağlı diplomasiler yürütmek manasında kullanılmaktadır. 2. Dünya Savaşı öncesi, ABD‘nin amiyane tabirle etliye sütlüye karışmama politikası içerisinde bulunduğu, Sovyetler Birliği‘nin içeride komünizmi yerleştirme ve yayma çabası ile meşgul olduğu dönemde Avrupa, uluslararası arenada yürütülen diplomasilerin ve politikaların odağı konumundaydı.

2. Dünya Savaşı sonrasında ise ABD ve Sovyetler Birliği’nin savaştan iki süper güç olarak çıkması avrupamerkezci algıyı değiştirmiş gibi görünsede, savaş sonrası dönemde ayağa kalkmaya çalışan Avrupa’nın Avrupa Birliği‘ni sağlama yönündeki adımları Soğuk Savaş dönemi sonrasında dünyanın iki kutuplu sistemden çok kutuplu sisteme evrilmesinde önemli rol oynamıştır.

Alakalı Yazı

0 Yorumlar

Bir Cevap Yazın