Kuruluş Tarihi 1961
Kuruluş Yeri Belgrad
Kurucuları Cevahirlal Nehru, Josip Broz Tito, Cemal Abdünnasır, Sukarno, Kwame Nkrumah
Genel Merkez Central Jakarta, Cakarta, Endonezya
Resmi Sitesi http://csstc.org/

Resim: Bandung Konferansının yapıldığı bina

Bağlantısızlar hareketi adını ilk defa 1955 yılında Endonezya’nın Bandung şehrinde yapılan konferansta duyurdu. Konferansın asıl amacı; bağımsızlıklarını yeni kazanmış olan Afrika ve Asya ülkelerinin, iki kutuplu hale gele dünya düzeninde varlıklarını korumak için bir birlik sağlamaktı. Bandung Konferansı için “barış için bir arada yaşama” ilkesi konferansa yön verecek ilke olarak belirlenmişti. Ancak Bandung’da gerek izledikleri dış politika, gerekse çıkarları açısından aralarında büyük farklar bulunan devletler bir araya geldiler. Bu durum, konferansın genel havasını etkiledi ve birçok konuda anlaşmazlıklar çıktı.

İkinci Dünya Savaşı’nın ardından dünya üzerinde hakim söz sahibi olma çekişmesinde iki bloğun ağabeyliği görevine talip olan ABD ve SSCB diğer ülkeleri kendi tarafına çekmek için çaba sarfederken, bağımsızlıklarını büyük zorluklarla kazanmış ülkeler ise yeniden bir tarafa bağımlı olmamak ve eski sömürge dönemlerine dönmemek için arayış içerisindeydiler. Bu amaçla Bandung Konferansı içerisinde yer alan  ülkeler ve daha genel sorunlar çerçevesinde konuşmak gerektiğini savunan Çin gibi ülkelerin bir araya gelmesiyle yapılan görüşmeler tahmin edileceği üzere çok tatminkar sonuçlar doğurmasa da üçüncü bir kutup olma çabasının başlaması açısından Bandung Konferansı’nı uluslararası sistemde tarihi bir yere oturtmuştur.

Bağlantısızlar Hareketi’nin ilk teşkilatlanması 1961 yılında yapılan Belgrad Konferansı ile gerçekleşti ve böylece Bağlantısızlar Hareketi resmi olarak doğdu. Bu konferansta belirlenen 5 ilke ise bağlantısızlar arasında sayılabilmek için şart koşuldu. Bu ilkeler;

1)Barış içinde bir arada yaşamayı temel alan bir bağımsızlık politikası izleme,

2)NATO, Varşova paktı, SEATO veya CENTO gibi çok farklı askeri ittifaklara katılmama,

3)Kendi topraklarında üs vermeme,

4)Büyük güçlerle ikili askeri ittifaklara katılmama,

5)Ulusal kurtuluş savaşlarını destekleme.

Alakalı Yazı

0 Yorumlar

Bir Cevap Yazın