Cezayir Soykırımı

Dünya tarihi Müslümanlara karşı işlenmiş birçok toplu katliam taşıyor. Güçsüz konumda bulunan Müslüman ülkeler ve topluluklar, Müslüman olmayan kişiler ve ülkeler tarafından işgal edilmiş ve insanları toplu katliama tabii tutulmuştur. Dünya üzerindeki Müslüman ülkelerin büyük çoğunluğu tarihlerinde yer alan bu suçları kabul etmemektedir. Bunun yanı sıra belgeleri ile ortaya konulmasına rağmen inkâr etmektedir. Bu ülkelerin başında Fransa geliyor. Fransa Parlamentosu kendi tarihlerinde yer alan birçok toplu katliam suçunu unutarak Ermeni Katliamı iddialarını kabul etmiştir. Bu katliam iddialarını reddedenler için hapis cezası dâhil pek çok ceza öngörülmüştür. Ancak tarihlerine baktığımızda Müslümanlara karşı işlemiş oldukları birçok suç bulunuyor. Yıllarca sömürdükleri Müslüman ülkelerde yapmadıkları kötülük ve işlemedikleri suç kalmamıştır. Bu ülkelerin en başında Cezayir geliyor. Cezayir, 1830’lu yıllardan 1960’lı yıllara kadar Fransızlar tarafından sömürge olarak işgal edilmiştir. Bu sömürü ve işgal sürecinde pek çok insanlık suçu işlenmiş ve dünya tarihine kara bir leke olarak bırakılmıştır.

Cezayir Açısından Soykırım

Cezayir, yüz yıldan uzun süre Fransızların boyunduruğu altında ezilmiştir. Ancak bu süreçte en büyük sıkıntıları 1940’lı yıllarda çekmiştir. 1827 yılında Cezayir, Osmanlı Devleti yönetiminde iken Fransızlar tarafından saldırıya uğramıştır. İlk saldırı ile birlikte Cezayir yavaş yavaş Fransızlar tarafından işgal edilmeye başlamıştır. Fransızların Cezayir üzerinde hâkimiyet sağlaması 1847 yılına kadar uzamıştır. İşgal sürecinde ve sonrasında Müslüman halka sürekli olarak zülüm uygulayan bir yönetim anlayışı benimsenmiştir. 1945’li yıllarda Almanla ile savaşan Fransızlar, bu savaşlarında Cezayir askerlerinden büyük destek almıştır. Cezayirlileri resmi bir şekilde kandırarak Almanlara karşı savaşmaları karşılığında özgürlüklerini alacaklarını iddia etmişlerdir. Cezayirlilerin destekleri ile Almanları yenen Fransızlar bu konuda verdikleri sözü tutmamış tam tersine daha fazla zülüm ve işkence uygulamaya başlamıştır. Almanlar karşısında savaşarak Fransızların kurtulmasını sağlayan Cezayirliler ülkelerine özgürlük halleri ile dönerken çok daha farklı bir durumla karşılaştılar. Fransız yönetimi Cezayir’de Müslüman halka planlı ve programlı olarak toplu katliam uyguluyordu. Verilen sözlerin tutulmamasının yanı sıra halk yok edilmeye çalışılıyordu. Tarihe Cezayir Soykırımı olarak geçen bu olaylar 1945’li yıllarda yoğunlaşmıştır. Ancak 1920’li yıllarda buna benzer olaylar yine yaşanmıştır. Cezayirliler sonraki süreçte Fransızlar tarafından hem kandırılmış hem de katledilmiştir.

Fransa’nın Kabullenmediği Suçları

Fransızların, Cezayir’de Müslüman halka yıllarca uyguladığı soykırım pek çok bilgi ve belge ile kanıtlanmış durumdadır. Fotoğraflar, tanıklar ve bilgiler doğrultusunda kanıtlanan bu katliam ve işkenceler Fransızlar tarafından tanınmamakta ve hatta reddedilmektedir. Dünya üzerinde başka suçlar ile ilgili olarak insan hakları ve benzeri konularda değerlendirme yapan Fransızlar bu konuda değerlendirme yapmamaktadır. Tarihlerinde bulunan bu utanç sayfalarını yaşanmamış gibi görerek saklanmaktadırlar. Bir iddia olarak sunulan Ermeni Soykırımı’nı parlamentolarında kabul etmeleri bu konudaki tavırlarını göstermektedir. Ancak Cezayir ile ilgili konular sorulduğunda, bu konunun tarihçilerin değerlendirilmesine bırakılması gerektiği şeklindeki kaçamak açıklamalara saklanmaya çalışıyorlar.

Alakalı Yazı

0 Yorumlar

Bir Cevap Yazın