Birleşmiş Milletler, 1945 tarihinde kurularak günümüze kadar gelen bir topluluktur. İkinci dünya savaşından sonra kazanan büyük ülkelerin toplantı sırasında barış, güvenlik ve yardım amaçlı kurduğu bu toplulukta ilk zamanlarda 51 ülke varken şuan 193 ülke yer almaktadır. Bu ülkeler arasında Türkiye’de yer almaktadır.

BM Kuruluş Tarihi

Birleşmiş Milletler, İkinci Dünya Savaşı’nda kazanan büyük ülkelerin liderleri tarafından 24 Ekim 1945 tarihinde kurulmuştur. Birleşmiş Milletlere liderlik eden ve kuran devletler içerisinde ABD, Sovyetler Birliği, İngiltere, Fransa ve Çin Halk Cumhuriyeti yer almaktadır. 1900’lü yılların ilk zamanlarında olan büyük savaşların bir daha yaşanmaması için uluslararası barış ve güvenlik önlemi amacı ile kurulmuştur. İlk defa resmi bir şekilde Birleşmiş Milletler ifadesi 1 Ocak 1942 yılında BM belgesinde ve Atlantik beyannamesinde yazılmıştır. BM fikri, 1943 tarihinde müttefik devletlerin toplantıları zamanında ortaya atılarak bulunmuştur.

Birleşmiş Milletler Sözleşmesi (BM Kuralı), kurucu bir sözleşmedir. San Francisco şehrinde yer alan konferansta toplanan 50 hükümetin temsilcisi, 111 madde içeren sözleşmeyi 25 Nisan 1945 yılında son halini sunmuştur. Bu sözleşme, 25 Haziran 1945 tarihinde yapılan oylarla kabul görmüştür. 26 Haziran 1945 yılında içerisinde ülkemiz Türkiye’nin de yer aldığı 50 hükümet temsilcileri bu anlaşmayı San Francisco şehrinde yer alan konferansta imzalamıştır. En son Polonya ülkesinin de antlaşmayı imzalamasıyla BM toplam kurucu üye sayısı 51 olmuştur. Güvenlik Konseyi’nin 5 büyük üyesi 24 Ekim 1945 senesinde imza sahibi olan devletlerinin de onayı sayesinde BM Sözleşmesi yürürlüğe girerek Birleşmiş Milletler kurulmuş oldu.

Genel olarak Çatışma Bölgeleri diye adlandırılan Afrika ve benzeri yerlerde yardımı amaçlayıp dünya barışını hedeflemişlerdir. Bunun yanı sıra güvenlik, sosyal ilerleme, ekonomiyi yükseltme, insan haklarını ve ilişkilerini geliştirmek amacı ile kurulmuştur. Daha fazla savaş olmasın diye İkinci Dünya savaşı sonunda karar kılınan BM anlaşması ile barışa dönük olarak savaşları önlemek, devletlerin kendi aralarında barışçıl ilişkiler kurmayı amaçlanmıştır. Ayrıca uluslararası bir şekilde ekonomik ve sosyal işbirlikleri sağlanmak amacı ile temel alınmış ve kurulmuştur. İlk kurulduğu zamanlarda adaleti, güvenliği, ekonomik kalkınmayı ve sosyal eşitliği tüm devletlere eşit bir şekilde sağlayarak dünyaya barış getirmek asıl amaçlardan bir tanesiydi.

BM Kurumları ve Yapısı

BM örgütü, 51 ülke ile ABD’nin New York şehri merkez olarak görülmüş ve kurulmuştur. Şu an itibariyle Güney Sudan ile beraber toplamda 193 ülke yer almaktadır. Yapısında 6 kurum yer almaktadır. Bunlar;

  • Genel Kurul
  • Güvenlik Konseyi (BMGK)
  • Ekonomik ve Sosyal Konsey
  • Vesayet Konseyi
  • Genel Sekreterlik
  • Uluslararası Adalet Divanı

Divan, Hollanda ülkesinin Lahey şehrinde yer alırken diğer 5 kurum ise New York’ta yer almaktadır. Bunun yanı sıra BM ofisleri ayrıca Nairobi, Cenevre ve Viyana’da da yer almaktadır. Kurumların kendi arasında görevleri ve dağılımları olduğu gibi en önemli kurum Genel Sekreterlik olmakla birlikte burada BM’nin çalışmaları ve politik ilişkiler görülmektedir. Bir diğer en önemli kurum ise Güvenli Konseyidir. Burada ise siyasal alanlarda yürütmeler yapılmakta ve çeşitli güvenlikler yapılanmaktadır.

Kurumların yapıları dışında her yıl düzenli olarak New York şehrinde yer alan BM merkezinde en az bir kere toplantı yapılmaktadır. BM üyelerinden katılımcı temsilcilerde en fazla 5 kişi gelebilmektedir. Bu toplantılarda çeşitli kategorilerde yapılanma incelenir ve konuşulur. Eğer olası bir sorun olmadıkça düzenli bir şekilde en az bir kere toplantı yapılmaktadır.

Alakalı Yazı

0 Yorumlar

Bir Cevap Yazın