Bu politika esasen Fransa Devlet Başkanı Charles de Gaulle’ün dönemin Avrupa Komisyonu Başkanı Walter Hallstein’in Ortak Tarım Politikası (OTP) ile ilgili mali düzenlemeleri içeren önerisine ve birtakım konularda Konsey’de oyçokluğuyla karar alınması usulünün kullanımına karşı protestosu neticesinde toplantılara katılmaması ile ortaya çıkmıştır. Buradan da anlaşılacağı üzere “Boş Koltuk Politikası” ülkenin üyesi olduğu uluslararası örgütün belirli bir kararına tepkisini yansıtmak amacıyla oturumlara katılmayıp üyelik koltuğunu boş bırakması olarak tanımlanabilir.

Günümüzde ise “Boş Koltuk Politikası” uluslararası alanın her alanında konuşulmaya başlamıştır. Örnek verecek olursak, yakın zamanda Rusya’nın Türkiye büyükelçisi Karlov’un öldürülmesi ile Rusya’nın Karlov’un yerine göndereceği büyükelçiyi göndermekte yavaş davranması, dünya ve Türk basını tarafından “Rusya koltuğu boş bırakarak Türkiye’ye tepkisini ortaya koyuyor.” olarak yansıtılmıştı.

Alakalı Yazı

0 Yorumlar

Bir Cevap Yazın