İslamiyet öncesi Arap yarım adasında sayısız put vardı. Putların sayısının tespitini imkansız kılan durum ise bazı durumlara veya zamanlara özel putlar olduğu gibi yerlere özgü putların da olmasıydı. Bir beldede o bölgeye özgü putun gücünün tesirli olduğuna inanılırken başka bir beldeye geçildiğinde put ve tesir alanı da değişiyordu. Kalıcı ve asıl putlar ise Kabe’nin içerisinde ve çevresinde bulunan putlardı. Mekke’ye ziyaretlerin gerçekleşmesini ve ziyaretler dolayısıyla ticaretin dönmesini de sağlayan Kabe ve çevresinde bulunan putlardı. Cahiliye dönemi inancında herhangi bir sistem olmadığı için putlar arasında sınırları kesin hatlarla belirli bir hiyerarşiden bahsetmek mümkün değil. Ancak boyut ve etki sahası açısından değerlendirdiğimizde cahiliye döneminin en büyük putu olarak Hübel putunu gösterebiliriz.

Hübel Putunun Tarihi Kökeni

Tarihçilere göre Hübel Putu, hicaz bölgesi arapları tarafından ortaya çıkarılmış bir put değil. İslamiyet öncesi Arap tarihi kaynaklarının hepsinde detaylarda farklılık olmakla birlikte Hübel’in hicaz dışından geldiği konusunda ittifak mevcut. İbn-i Kesir de Siyer-i Nebi‘de Hübel’in bugünkü Suriye taraflarında yer alan bir şehirden geldiğini yazmış. Hübel’in kökeni önemli çünkü İslamiyet öncesi arapların hayatını ciddi bir biçimde etkileyen putun “ithal” olması cahiliye dönemi sosyolojisinin değerlendirilmesi açısından çok önemli. O dönemki arapların üzerinde bu tarz dış kaynaklı inançların ve yahudiliğin etkili olduğunu tarihi kaynaklarda görüyoruz.

Cahiliye Döneminin En Büyük Putu

İslamiyet öncesi kaynaklara baktığımızda cahiliye döneminin en büyük putu olarak Hübel’i söylemek gayet mümkün. Peki Hübel’in özellikleri neydi? Gelin birlikte Hübel’in özelliklerine madde madde bakalım.

Cahiliye döneminin en büyük putu olan Hübel’in özellikleri:

  • Kırmızı akikten yapılmıştır.
  • İnsan şeklinde tasvir edilmiştir.
  • Sağ kolu kırık geldiği için buraya altından kol yapılmıştır.
  • Hübel’in önünde üzerinde “evet, hayır, diyet, sizden, başkasından, mulsak (saf değil, nesebi şüpheli), sular” ifadeleri yazan 7 adet ok vardır. Araplar işlerinden önce bu fal oklarını çekerek karar verirlerdi.

Alakalı Yazı

0 Yorumlar

Bir Cevap Yazın