Motto: Bir düşünceyi kolay hatırlanıp tekrarlanabilir bir biçimde ifade eden kısa, çarpıcı söz, slogan.

Megaloman: Kişinin kendisine gerçekle uyuşmayan üstün nitelikler yakıştırmasıdır. Büyüklük kuruntusu

Monoman: Tek bir konu, obje ya da olayı hastalık derecesinde takıntı yapma, saplantı haline getirme durumu şeklinde tanımlanır.

Optimist: İyimser.

Opsiyonel: Seçmeli, isteğe bağlı.

Estetizm: Estetikçilik

Direktif: Yönerge

Kompliman: Gönül okşayan hoş söz

Retorik: Etkileyici ve ikna edici söz söyleme sanatı

Milenyum: Bin yıl

Diyalektik: Aklı, doğru ve yöntemli bir biçimde kullanma, tartışmayı doğru bir biçimde yürütme sanatı, sav ve karşı savdan bileşime ulaşma yöntemidir.

Malayani: Anlamsız, boş, saçma

Hedonizm: Haz, mutlak anlamda iyi. Sürekli haz verene yönelmek en uygun davranış biçimidir. Hazcılık

Patoloji: Hastalıklar bilimi

Asketizm: Çoğu zaman manevi hedefleri izleme maksadıyla, dünya zevklerinden yoksun nitelikli bir hayat tarzı seçmeyi ifade eder. Asetizm

Histerik: Düşüncenin davranışı uçta yaşatmasıdır.

Vaveylâ: Çığlık

Pinhan: Gizli, saklı

Yakamoz: Geceleri denizde, balıkların ya da sandal küreklerinin kımıldanışıyla su içinde oluşan ışıltı. Gizlendiği yer belli olmak, görülme.

Stenografi: Alfabenin harfleri, noktalama işaretleri, kelimeleri yerine semboller ve kısaltmalar kullanan çabuk yazma sistemi. Yazılar yakın, küçük ve dar yazıldığı için bu adı almıştır. Stenografi, meclis oturumlarında, mahkeme duruşmalarında, iş görüşmelerinde oldukça yaygın bir şekilde kullanılmaktadır.

Alakalı Yazı

0 Yorumlar

Bir Cevap Yazın