Kitleler halinde izlenen sporlar arasında dünya genelinde en çok talep gören etkinliklerden biri olan futbol günümüzde sadece bir spor aktivitesi ve eğlence etkinliği olmanın ötesinde finansal bir araca da dönüşmüş durumda. Kimi futbol severlerin endüstriyel futbola karşı olduklarını ilan ederek mikro çapta yaratmaya çalıştığı tepki dalgaları ise bütün dünyayı ekonomik anlamda etkisi altına alan futbolun ekonomik gelişmesinin altında ezilip kalıyor. Artık ticari bir iş kolu olarak değerlendirilebilecek olan futbol sporu ve çevresinde gelişen tüm ekonomik değerlerin kendi ekonomilerinin yanı sıra dünya ekonomisine de önemli ölçüde etkileri bulunabileceği biliniyor. Bu noktada bireysel olarak kulüplerin yaşadığı ekonomik durumlar, futbolcular üzerinden dönen ekonomi ile birlikte aynı zamanda Dünya Kupası gibi küresel etkilere sahip olan etkinliklerin ekonomiye olan etkilerine de bakmak gerekiyor. Dünya kupalarının dünyanın her yerinden ülkelerin katılması ile gerçekleşmesinden dolayı futbolun ekonomi ile arasındaki ilişkiyi tespit etmede en iyi organizasyonlardan biri olduğu görülebilir.

Uluslararası Organizasyonlar Ekonomiyi Nasıl Etkiliyor?

Dünya Kupası organizasyonu başta olmak üzere UEFA tarafından düzenlenen hemen hemen her türlü organizasyon beraberinde çok büyük bir ekonomik getiriyi de getiriyor. Bu durum özellikle ülkelerin şampiyonalar ve uluslararası futbol organizasyonları olduğunda bu organizasyonların belirli bir kısımlarının bile kendi ülkelerinde yapılmasını istemeleri sebebiyle girdiği rekabetin düzeyinden rahatlıkla anlaşılabilir. Ülkelerin bu tür uluslararası organizasyonlar için bir tür yarışa girmesindeki en büyük motivasyonları ise ülke reklamlarını küresel çapta yapabilme ve bu doğrultuda turizm sektörünü geliştirerek döviz gelirlerini artırma olmaktadır.

Dünya Kupası’ndan Rakamlar Neler Söylüyor?

Bugüne kadar yapılmış Dünya Kupaları’na bakıldığında özellikle son 10 ila 15 Dünya Kupası dikkate alınacak olursa futbol ekonomisinin ve uluslararası organizasyonların uluslararası ekonomi üzerindeki büyük etkisi rahatlıkla gözlenebiliyor. Kupanın gerçekleştiği ülkelerin ekonomik değerleri üzerinden bu durum incelenirse ekonomide ne gibi değişiklikler olduğu da görülebiliyor. Özellikle 2010’da Güney Afrika’da yapılan Dünya Kupası’na bakıldığında coğrafik konumu itibarıyla sadece özel ilgi alanına sahip olan kişilerin turistik amaçlar için tercih ettiği Güney Afrika’nın toplamda 300 bine ulaşan turisti şampiyona boyunca ağırlaması söz konusu olmuştur. Sadece turizm gelirleri ile değil aynı zamanda altyapı harcamaları ile 4,5 milyar dolara ulaşan faaliyetlerde toplamda 700 bine yakın kişi istihdam edilerek de bir çalışma sahasının açılması sağlanmıştır. Güney Afrika’nın ekonomi büyüme verilerine bakıldığında da 2008 krizinin etkileri ile 2009’da %-1,5 olarak açıklanan büyüme rakamının 2010’da daha düşük seviyelere düşmesi beklenirken %3,1 pozitif olarak büyümesi bu durumu açıkça ortaya koyan en çarpıcı gerçeklerden olmaktadır. Bu türden etkilerin dışında aynı zamanda borsanın da benzer etkilerle ani değişimlere uğraması futbolu ekonomiyi yakından ilgilendiren bir konu haline getirmiştir. Organizasyonlar için rekabetin her geçen gün daha da arttığı günümüzde futbol uluslararası ekonomiyi yöneten bir noktaya doğru gidebilir.

Alakalı Yazı

0 Yorumlar

Bir Cevap Yazın