Katılım bankacılığı, islami bankacılık olarak nitelendirilip, faizsiz işlemler prensibiyle çalışan, bankacılık işlemlerini bu prensip çerçevesinde şekillendiren, kâr ve zarara ortaklık (katılma) esasına dayalı fon toplama, ortaklık ve finansal kiralama gibi yöntemlerle fon kullandırma sistemine göre işlev kazanan bankacılık modelidir. İçerisinde ve işlemlerinde kar ve zarara katılma prensibi olduğundan bu bankaların isimlerinde genellikle katılım ibaresini görmekteyiz(Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. , Vakıf Katılım, Ziraat Katılım v.b.).

Katılım Bankaları Nasıl Fon Toplarlar, Nasıl Fon Kullandırırlar?

Katılım Bankalarının temelinde “Faizsizlik Prensibi” yatmaktadır. Bu prensibe göre, basit manasıyla paradan para kazanan (faizle para kazandırıp, faizli kredi kullandırarak) Konvansiyonel Bankaların aksine Katılım Bankaları müşterilerinden topladıkları fonları kendi sistemleri içerisinde ortaklık, finansal kiralama gibi yöntemlerle fon kullandırım işlemleri sonucu elde ettikleri karları müşterilerine dağıtarak fon toplama ve kullandırma işlevlerini yerine getirirler.

Faizsizlik Prensibi Nedir?

Katılım bankacılığının temelini oluşturan “Faizsizlik Prensibi” asıl olarak 2 temel şekilde karşımıza çıkmaktadır.

1.) Konvansiyonel bankaların aksine faiz yerine kara ve zarara katılma (ortaklık) esasına göre fon toplama,

2.) Müşterinin ihtiyacı olan malı, ürünü veya eşyayı satıcıdan peşin olarak satın alıp, peşin ödeme gücü olmayan o müşteriye vadeli olarak satmak (murabaha) suretiyle veya kiralama,ortaklık gibi yöntemlerle fon kullandırma.

Faizsiz Bankacılığın Doğuşu

Batılı anlamda bankacılık ve faiz sisteminin İslam ülkelerinde çok fazla yer edinememiş olması, İslami usullere göre icra edilecek bir finansal sisteme ihtiyaç duyulması ve “İslami Sermaye”nin ekonomiye kazandırılması gerekliliği gibi nedenlerle İslami Bankacılık uygulamaları 20. yüzyıldan itibaren ihtiyaç haline geldi. Bu amaca hizmet etmek üzere yapılan ilk çalışmalar 1940’ların ortalarında Malezya’da görüldü. Başarısız denemeler sonucunda 1962 yılında yine Malezya’da hacı adaylarının tasarruflarını gayrimenkul ve tarım faaliyetlerinde değerlendiren bir Hac Yönetim Fonu kuruldu. 1969 yılında is Hint İslam Cemiyeti faizsiz borç veren bir sistem kurmuş ve 81 yılına kadar yarım milyon dolarlık fon büyüklüğüne ulaşmıştır. Bu sistem ayrıca 300.000 kişi tarafından aktif olarak kullanılmıştır. 1963’te Mısırda oluşturulan faizsiz bankacılık sistemi ise bu konuda oluşturulmuş en yenilikçi ve başarılı deneyim olma özelliği taşımaktadır.

Batı ülkelerinde de İslami Sermaye’nin önemli bir hedef haline gelmesi ile, faizsiz bankacılık çalışmaları yürütülmüştür. 1981 yılında Citibank tarafından Londra’da kurulan Citi İslami Yatırım Bankası (Citi Islamic Investment Bank) bu çabaların öncüsü niteliğindedir.

Alakalı Yazı

0 Yorumlar

Bir Cevap Yazın