Liberal Ekonomi Nasıl Bir Anlayışa Sahiptir?

İnsanların tüm iş faaliyetlerinin nasıl ve ne şekilde yapılacağının belirlendiği ekonomi bilimi içerisinde farklı görüşler bulunmaktadır. Belirli felsefi akımlarla desteklenerek ortaya çıkmış olan bu ekonomik doktrinler gerçek hayatta da karşılık bulduğu takdirde daha da geliştirilerek sistematik bir hale gelmektedir. Ekonomik liberalizm ya da liberal ekonomi olarak bilinen görüş de bu doğrultuda ilerleyen bir anlayışın ortaya çıkmasını sağlamaktadır. “Bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler.” sözleri ile hatırlanan liberal ekonominin temel görüşü tüm ekonomik örgütlenmelerin ve ekonomik kararların bireyleri esas alarak ortaya çıkarılmasıdır. Özel mülkiyetlere, özel girişimlere destek vermeyi benimserken aynı zamanda devlet müdahalesini de tamamen kaldırmak ya da en aza indirmek amaçlarını içeren bu politika serbest ticaret ve açık pazar ilkelerine olan desteğiyle ekonomide devlet rolünün ön planda olduğu korumacılığa, merkantilist politikalara karşı durmaktadır.

Keynesyen Ekonomi Nedir?

Liberal Ekonomi Politikalarının Ortak Yanları Nelerdir?

Tüm dünyada geniş kabul gören bir noktaya gelmiş olan liberal ekonomi de kendi içinde farklı liberal ekonomi politikaları ile değerlendirilmekte ve uygulanmaya devam edilmektedir. Daha çok devletin müdahalesinin ne noktada olması gerektiği ile ilgili anlaşmazlıklar sebebiyle birbirinden farklılık gösteren politikaların ortaya çıktığı bu alanda genel ifadeyle bazı ortak görüşler de bulunmaktadır. Bunlar arasında ilk dikkat çeken yine devletle ilgili olarak devletin müdahalesinin işletmeler arasında bir rant yaratması söz konusu olacağı için devletin bu alandan çekilerek piyasayı serbest halde bırakması fikridir. Liberal ekonomilerde tüm bireylerin ve işletmelerin ekonomik kararlarını tamamen kendi inisiyatiflerinde alması beklenmekte ve bu sayede refah düzeyi daha yüksek bir topluma ulaşılabileceği düşünülmektedir. Bu ortak görüşlerinde dışında ayrılan bazı noktalarla klasik, neoklasik liberal ekonomi görüşünü ortaya çıkarmış olan politikalar da ortaya çıkmıştır.

Günümüz Dünyasında Liberal Ekonomi Politikalarının Yeri

19. yüzyılın sonlarında ortaya çıkan bugün klasik liberalizm diye adlandırdığımız düşünce ekonomik özgürlük fikrinden hareketle ortaya çıkmış bir politikanın karşılığı olarak dikkat çekiyordu. Toplumun geneline avantaj sağlayacak hizmetlerin sunulmasının dışında devletin rolünün ortadan kaldırılmasını destekleyen bu görüş hala kimi ülkeler tarafından uygulanmaya ve kimi uzmanlar tarafından da tavsiye edilmeye devam ediliyor. Klasik liberalizm fikrini geliştirerek daha ileri bir noktaya getirme amacıyla 20. yüzyıldaki yeniden doğuşu ise neoklasik liberal ekonomi politikaları olmuştur. Özellikle dünya tarihinin yaşadığı en büyük krizlerden biri olan 1929 Büyük Bunalım’dan sonra devletlerin rolünün önem kazanması bu fikrin ortaya çıkmasında önemli bir rol oynamıştır. Serbest piyasa ve açık pazar koşullarını koruyor olmasına rağmen devletin özellikle ekonomideki rolünü ve işlevlerini artırmaya yönelik fikirleriyle neoklasik liberal ekonomi politikaları ve modelleri bugünün dünyasında daha geniş yer bulan bir fikir olmaktadır. Bu fikirlerden gelişen modern liberteryenizm ise bugün sadece ideoloji olarak benimsenen bir fikir olarak görülmektedir.

Liber ekonominin ilk adımlarının nasıl atıldığını merak ediyorsanız, Coğrafi Keşifler Nedir? Coğrafi Keşifler Hangi Amaçla Yapılmıştır? yazımızı okuyabilirsiniz.

Alakalı Yazı

0 Yorumlar

Bir Cevap Yazın