NLP yazı dizimize “NLP ile Bütün Olmak” yazısından sonra NLP’nin ne olmadığını yazarak devam etmek istiyoruz. Şurası çok net; NLP asla amaç olamaz.

İnsan güdülemek, hayvan güdülemeye benzemez. Hayvanların kabiliyet ve eğilimleri sınırlıdır. Bu bilgiyle beraber insan, en mükemmel varlık olarak ona insani bir yöntemle yaklaşmakta en gerekli olan şey olsa gerektir. Ancak insanın içinde bulunan bu mükemmellik sıradan konularda takılıp kalmayacağı anlamına gelmez. İnsan tekdüzelikten sıkılabilir. Hayatı sıradan ve rutin hatta kendince çekilmez olduğunda her olay ve olgudan hissesine bir olumsuzluk ve karamsarlık çıkarır. Etrafındaki güzelliklere kör hale gelebilir. Bu duruma düşen birey  kendini denize düşmüş hisseder ve çözümü NLP‘de arayabilir. Ancak temas edeceği kişi veya kişilere  göre ya yılana sarılmış olur ya da kurtulma halatına.

NLP Asla Amaç Olamaz

NLP’deki algılar değiştirilerek insanlar bencilleştirilmiş, egoları şişirilmiş ve narsist bireyler haline getirilmiş kişileri müşahede ediyoruz.

Bugün NLP’nin hatalı uygulanması her alana sirayet etmiş durumda. NLP’deki algılar değiştirilerek insanlar bencilleştirilmiş, egoları şişirilmiş ve narsist bireyler haline getirilmiş kişileri müşahede ediyoruz.

İnsan psikolojisini tanıma adına sadece klinik psikolojiden etkilenen hatta standart psikolojik yöntemleri harmanlayan bir NLP (bilinçaltı ve zihni programlama) çalışması, insanın daha çok bilinç düzeyini ele alırken ruha nufüz etme gibi bir gaye taşımıyor. Bu tarz insana tek yanlı yaklaşım tarzı tek düze ve hakikatte başarısız bir sistemi meydana getiriyor. Bu yaklaşımlar sonucu kısa vadede pek çok insanda başarı olarak görünen durumlar zuhur edebilir. Ancak ruh ihmal edildiğinde ve seçilen parametrelerin kurgusu yapılamadığında, doğru cümleler kurulamayıp motivasyon verildiğinde NLP bir araç olmaktan çıkıp amaç haline gelebiliyor. Bizim savımız ise başlıkta belirttiğimiz gibi: NLP asla amaç olamaz!

Batının her an yeni bir sistem üzerine kurguladığı NLP modasının bizdeki versiyonu batı tarafından terk edilse ya da bir üst dereceye taşınsa da bizler sanırım amaç edindiğimiz NLP’ye daha çok sarılacağız.

 

 

 

Alakalı Yazı

0 Yorumlar

Bir Cevap Yazın