NLP konu başlığı altında sizlerle sık sık buluşuyoruz. Elbette anlatmak istediklerimizi genel anlamda toparlayacağız. Ancak konu pek çok farklı daldan oluştuğu için önce bölüm bölüm işleyerek konuyu bütüncül olarak ele almaya çalışıyoruz. Zihinsel çalışmalar ister kişi kendi üzerinde isterse başkası üzerinde uygulamalarda bulunsun olumsuz sonuçlar doğurabilir. Biz de yazılarımızda ara ara potansiyel olarak bulunan bu olumsuzluklara değinmeye çabalıyoruz. Bu yazımıza NLP mağdurları başlığını uygun gördük zira yazımızın devamında meydana gelebilecek mağduriyetlere değineceğiz.

NLP Nedir?

Terimsel olarak NLP neye tekabül ediyormuş kelime kelime kısaca inceleyelim.

NLP (NÖRO LİNGUİSTİK PROGRAMLAMA):

NÖRO: Zihinsel ve düşünsel yaşamımızı nasıl düzenlediğimizle ilgilidir.
LİNGUİSTİK: Dili nasıl kullandığımız ve dilin bizi nasıl etkilediği hakkındadır.
PROGRAMLAMA:Tekrarlanan davranış dizilerini ve nasıl amaçlı hareket ettiğimizi açıklar.

NLP bağlantılarla ilgilidir yani bizi diğer kişilerle, dünyayla ve manevi boyutla ilişkilendiren düşüncelerimiz, konuşmalarımız ve edimlerimizle ilgilidir.

Kendini Tanımak Ne İşe Yarar?

Kendini tanıyan ve tanımlayan kişi, aksayan yönlerinin farkına vararak, bunlar üzerinde kafa yormaya ve davranışlarını değiştirmeye çalışmayı tercih etmelidir. Aksi takdirde, sorunlarının farkına varamayan kişi, hayatı boyunca davranışlarında haklı ve doğru olduğunu düşünür. Böylece eşi, çocukları, arkadaşları, patronu, sosyal çevresiyle çatışmaya başlar. Bu da onun uyumsuz, agresif, yaşanılmaz birisi olmasına yol açar. Bu uyumsuzluk ve çatışma hali bireyin içsel çöküşünü ve yozlaşmasını hazırladığı gibi toplumsal dinamiklerde de aksamalar meydana getirebilir.

NLP ve Telkin

Çok bilindik ve sakız gibi duyduğumuz NLP, telkin araçlarından birisidir. NLP kısaca insanı programlama sanatı desek olayın içeriğine uygun ve özet bir tanımlamada bulunmuş oluruz.

İnsanı bir bilgisayar ya da makina gibi görüp programlama girişimi de denebilir. Burada NLP kötü bir şeydir demiyoruz. Tekniklerini, yöntemlerini bilmek lazım ki kötü niyetli benzer telkin araçlarına karşı savunmasız olabilen ve nihayetinde egonun balonunu şişiren ve insanı yanıltan bütün dinlerde insanları aldatan şeytan olarak karşımıza çıkan, vesvese denilen olguya teslim olmayalım. Vesvesenin beslenmesi herkese pabucunu ters giydirebileceği gibi NLP koçlarını da avucunun içine alabilir.  O halde NLP’den medet ummanlar için doğru bir NLP yöntemini belirlemek elzemdir.

Ülkemizde NLP Algısı

Ülkemizde son yıllarda kurs, seminer ve sertifika programlarıyla yayılan kişisel gelişim faaliyetleri, esasen ِ önemli bir kalite arayışının eseridir. Ancak ne yazık ki Türk insanı, bir çok konuda olduğu gibi, “NLP” ve “Kişisel Gelişim” alanlarında da “bilgi mağduriyeti”ne uğramıştır.

NLP ilkelerine gِöre, insan davranışları amaçlıdır. İnsanların bedenleri, zihinleriyle birlikte hareket etmektedir. İnancın davranışlara yansıyan yöِnünün ِönemi üzerinde duran NLP uzmanları, çoğu doğrudan dinî bilgi ve inançla yorumlanabilecek sorulara da cevaplar aramaktadırlar. Başarılı ve olumlu telkinler de ihtiva eden NLP kitaplarında bile bilgi kaynaklarının, felsefî veya şahsî yorumlarla sınırlı olduğu görülmektedir. Önce, insanlık manevî temellerinden mahrum bırakıldı ve bunun yerine ikame edilmeye çalışılan bilimin ve bilimselliğin, insanın bütün ihtiyaçlarını gidereceği gibi vehimlerle aldatıldı. Bunun bir serap olduğu görülünce, bu defa ona manâ ve manevî-ruhî tatmin adına başka seraplar sunulmakta ve NLP de buna alet edilmektedir.

Kendi kültür ve inancını tanımayan, eksik olan bilgilerini ikmal etmeyen insanımız NLP ile dışarıdan ithal edilen başarı ve motivasyon hikayeleri ile kendi özlerinden değerlerinden başka yerlere savrularak NLP ile kendini bulacaklarına başarı hikayelerinin arasında kaybolarak kendi başarısızlıklarına sözde çözüm buldukları vehmîne kapılabiliyorlar.

Doğu medeniyet kültürü irfan ve ruha dayalı bir algoritma kurgular. Batı ise akıl, zihin ve ego üzerine paradigmalar inşa eder. Batı zihni temsil ederken doğu ise ruhu önceler birbirinden bağımsız ve kopuk bir iletişim ve eksiklik insanı iki uca sürekli taşır durur.

NLP’nin yapması gereken ise bu aradaki koordinasyonu doğru değerler üzerine bina ederek dengeli bir kişilikle insana çözüm önerisi sunmaktır. Güncel uygulamalar ise bunun tersine insanı başka mecralara savuracak pozisyona getirerek insanı başarı odaklı güdüleyip,  başaramayınca başarmak için hırsı kamçılayan bir bilimsel metoda dönüşmüştür.

NLP’ye başlamadan önce artı ve eksileri doğru belirleyerek özden ve kültür ve irfandan kopmayarak bu işi becermek gerekir.

Alakalı Yazı

0 Yorumlar

Bir Cevap Yazın