Birkaç kişiden oluşan küçük grupların siyasal güç ile beraber iktidara gelerek devleti ya da benzeri yerleri yöneten yönetim sistemine Oligarşi denmektedir. Dünya üzerinde sevilmeyen Oligarşi yönetim sistemi genel olarak bencil, kötüye kullanım ve kendilerinden başka diğer insanlara hiç acımayacak şekilde yönetme şeklidir. Birkaç zengin kişilik olan bu gruplar ülke de yönetebilir, belli bir toplulukta yönetebilir. Her iki şekilde de sadece kendilerini düşünerek hareket eder ve başkalarını asla düşünmezler. Yüzyıllardır görünmeyen Oligarşi aslında hep içimizde olup günümüze kadar gelmiştir.

Eski Yunan tarihinde başlatıldığı düşünülen Oligarşi, Atina’yı yalnızca 30 kişilik bir grup tarafından yönetilmiştir. Yunan zamanlarında uzun süre devam eden bu yönetim şekilleri birçok devletlerde yayılmış ve bazılarında halk isyan ederek Oligarşi sisteme engel olmuş, bazılarında ise kimse engel olmamıştır.

Bu yönetim tarzı, sosyal ve siyasal olarak halkı oluşturan kişilerin arasında dengeli ve adil olmak, göstermek yerine adaletsiz bir sistem göstermektedirler. Hükümetin, kamunun veya yönetimin siyasi gücünü yalnızca belli bir topluluğun yararına olacak halde çalışırlar. Bu sayede var olan Oligarşi düzen, belli kişilerin avantajlarını korumak ve yükseltmek için devam etmiştir. Eski Yunan zamanlarında Aristo “Oligarşi” sözcüğünü alçak ve gaddar şahısların haksız yönetimini belirtmek için söylemiştir. Genellikle yalnızca belli bir gruba veya camiaya ait bir idare şeklini kullanmaktan uzak durmuşlardır.

Eski Yunan zamanlarında Aristokrasi ve Oligarşi esnasında bir mukayese hazırlandığı zaman Aristokrasi de tüm aristokrat şahısların yanı sıra soylu ve zengin kişilerin oluşturduğu müttefik oluşturarak kurulan iktidar örgütünden bahsetmiştir. Bunun yanı sıra birçok kişi çeşitli siyasi partiler oluşturarak ülke yönetiminde bu siyasal partiler ile iktidara geçmiş ve Oligarşi bir sistem ile yönetmektedir. Bunun örneklerini bazı ülkelerde rahatlıkla görebilirsiniz. Oligarşi yönetim sisteminde yalnızca birkaç ailenin tüm iktidarı sadece siyasi ve sosyal gücü eline alarak bir idare şekli yaptığı görülmekte ve bilinmektedir.

Dünya politikasında ismi anılan “Süper Hükümetler Oligarşisi” diye geçmiştir. Burada adı yer alan Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği, kendi içerisinde gruplaşıp sözleşerek kendilerinin lehine göre anlaşmalar yaparak istekleri ve çözümleri için bütün dünyaya zorla kabul ettirmeleri de birer Oligarşi şeklinde kısaca söylenebilir. Bunun yanı sıra ekonomik alanda da yer alan belli Oligarşi grupları da bulunmaktadır. Bunlar “Mali Oligarşi”, “Sanayiciler Oligarşi” olarak bilinen gruplardır. Bunlar gibi şimdi dünyada her alan kendi aralarında gruplaşarak Oligarşi sistemlerini daha zayıf ülke ve kişilerde kullanarak yönetmektedirler.

Alakalı Yazı

0 Yorumlar

Bir Cevap Yazın