Cengiz Han ile başlayan Moğol İstilaları tarihe damgasını vurmuştur. Eski Dünya olarak adlandırılan Afrika, Asya ve Avrupa kıtaları bu süreçten ciddi manada etkilenmiştir. Moğolların o dönemlerdeki en büyük avantajları ise tarihçilere göre eşsiz savaş stratejileri ve rakiplerinin siyasi birlik sıkıntıları olarak özetlenebilir.

Moğol işgali Anadolu’ya gelmeden önce bölgede hüküm süren devlet Anadolu Selçuklu Devleti’ydi ve başta Padişah Alaaddin Keykubat bulunuyordu. Moğollar, Keykubat yönetimindeki Anadolu’dan ciddi manada çekiniyorlardı. Zira Alaaddin Keykubat, başarılı bir yönetici ve komutandı. Yassı Çemen (Erzincan) savaşında Moğol istilasından yıpranmış Harzemşahları yenmiş ve Celâleddin Harezmşah‘ın ölümünden dolayı Harzemşahların sonu gelmiştir.

Alaaddin Keykubat’ın Yassı Çemen’den kalan tek başarısı galibiyet değildir. Moğollardan dolayı geriye dönecek yeri olmayan 6.000’e yakın Harzemşah komutanı ve askeri ikna olarak Anadolu Selçuklu Devleti’ne katılmıştır. Keykubat ayrıca Erzurum gibi Moğollar ile sınır olabilecek şehirleri kontrol altına alıp kale ve surların güçlendirilmesi çalışmalarını gerçekleştirmiştir.

Bunlarla yetinmeyen Anadolu Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat, Moğollara elçi göndermiş ve Moğollardan gelen elçileri ağırlamıştır.. Moğollara karşı biraz daha güç toplamak isteyen Alaaddin Keykubat Moğol ili olma teklifini (vergi verme vs gibi.) kabul etmiştir. Zaten Alaaddin Keykubat’dan çekinen Moğollar gelişmeler üzerine riske girme istemeyerek İran üzerine yoğunlaşmıştır.

Ancak Sadeddin Köpek‘in Selçuklu alehine faaliyetleri, Alaaddin Keykubat’ın öldürülmesi,  II.Gıyaseddin Keyhüsrev‘in başarısız yönetimi ve 1240 sonu Babai İsyanı gibi üst üste gelen olaylar sonucu Moğollar Anadolu’ya saldırmak için doğru zamanın geldiğini düşünmüşler ve haklı da çıkmışlardır.

Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=HLHzWVlRgw0&t=5459s

Alakalı Yazı

0 Yorumlar

Bir Cevap Yazın