Dünya üzerinde siyasal rejimler genel itibariyle baktığınız zaman her zaman için belli bir çizgiyi takip etmiştir. Bu siyasal rejim hareketlerini olayların doğal akışına bağlayanlar olduğu gibi komplo teorileriyle açıklayanlar da mevcut. İçerisinde oldukça acı ve mağduriyet barındırsa da çift kutuplu dünya olarak adlandırılan SSCB ve ABD‘nin kendi ekollerinin liderliğini yaptığı dönem oldukça renkli bir tablo var karşımızda. Feodalizm, imparatorluk ve cumhuriyetçilik gibi zamanlarda her ne kadar değişim var gibi gözükse de aslında tarafların izledikleri yönetim politikaları birbiriyle aynı denebilecek kadar benzer. Fakat Sosyalizm ve Kapitalizm arasında dünya görüşü tamamen farklı. Böyle olunca yaklaşımlar da oldukça değişik oluyor. Kısacası çift kutuplu dünya zamanı, toplumların kitleler halinde kendilerine bütüncül bir dünya görüşü edinmeye çalıştıkları ya da erk tarafından dünya görüşü dayatmasına maruz kaldıkları kendine has bir dönem.

Sosyalist ülkeler listesi kısmına geçmeden önce sizlere kısaca şunu söylememizde fayda var. Aslında Karl Marx’ın Friedrich Engels ile birlikte inşa ettiği komünizm görüşü bir üretim değil bir dağıtım politikasıydı. Yani dönemin Rusya’sı sosyalist rejime uygun bir ülke olarak görülmemekteydi. Marx ve Engels yazılarında genel olarak İngiltere gibi Avrupa ülkelerini komünizm rejimine örnek teşkil eden ülkeler arasında göstermişlerdir. Tam da bu yüzden SSCB Marx tipi değil, Lenin tipi sosyalizmi benimsemiştir. Leninizm‘in ortaya çıkmasının sebebi, Lenin’in komünizm esaslarını alarak farklı bir uygulama tarzı ortaya koymasıdır.

Genel bilgiler verdikten sonra şimdi sizleri oldukça şaşırtacak yine elinizin altında bulunmasını isteyeceğiniz Sosyalist Ülkeler Listesi ile buluşturuyoruz.

Sosyalist Ülkeler Listesi

Bu listeyi ikiye bölmemiz gerekiyor. İlk olarak sizlere hali hazırda Marksist-Leninist prensiplerle yönetilen ülkelerin listesini vereceğiz.

Günümüzde Sosyalizm ile Yönetilen Ülkeler

Çin Halk Cumhuriyeti

Çin uzun dönem iç savaşlar yaşamış, çok acılı istilalar görmüş ve bir dönem Japonların baskıcı rejimi altında kalmış kadim bir medeniyet. Çin, dönüşümünü 1949-1976 yılları arasında yaşamıştır. 1949 yılında Mao Zedong ve komünist güçler iç savaşı kazanarak komünist rejimi ilan etmişlerdir.

Laos Halk Cumhuriyeti

II. Dünya Savaşıyla birlikte ülkede işgaller ve savaşlar dönemi başlamıştır. II. Dünya Savaşı esnasında Japonların işgaline uğramış, savaş sonrası Fransızların boyunduruğu altına girmiştir. 1950 yılında Fransız birliğine bağlı bağımsız devlet olmuştur. Komünizm yanlılarıyla batı yanlıları arası ilk çatışmalar 1954 yılında başlamıştır. Amerikan müdahalesine rağmen 1975’de komünistler iktidarı ele geçirmiştir.

Küba Cumhuriyeti

Kurulduğu günden bu yana sosyalizm denince akla gelen, macera dolu kuruluş öyküsüyle tarihe adını yazdıran Küba devriminin meyvesi olan ülkedir Küba Cumhuriyeti. Fidel Castro, kardeşi Raul Castro ve Che Guevara liderliğinde gerçekleşmiş bir harekettir. Devrimin amacı Küba’nın ezilen halkına özgürlük getirmek, üretim araçlarını halkın yönetimine devretmek ve Küba adasını ABD’nin arka bahçesi olmaktan çıkarmaktı. Son yıllara kadar bu çizgide devam etse de Barack Obama dönemiyle birlikte ilişkiler geliştirilmesi, Havana‘daki otellerin Amerikalı turistleri hedeflemesi gibi olgular adada bazı şeylerin değişebileceğine işaret etmekte.

Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti

Vietnam, Çinhindi Bölgesi’nin (Kuzey Vietnam, Güney Vietnam, Kamboçya ve Laos) en kanlı çatışmalarının yaşandığı bölgedir. Kuzey Vietnam Çin ve SSCB’nin oluşturduğu komünist blok ile hareket ederken, Güney Vietnam ABD’nin başını çektiği batılı güçlerle hareket etmiştir. Vietnam mücadeleleri ABD için tam bir hezimet olmuştur. Savaş esnasında ABD’li askerlerin yaşadıkları travmalar, ülkelerine döndüklerinde yaşadıkları ABD toplumunda büyük bir etki bırakmıştır. Öngörülen bölünme Vietnam’da her ne kadar gerçekleşmediyse de 1975’e kadar süren iç savaş ortamında 5 milyon civarı insan öldüğü tahmin edilmektedir. Vietnam 1975 yılından itibaren tamamen komünist rejimin yönetimine girmiştir.

Kuzey Kore

Kuzey Kore mevcut liderinin tavırlarıyla ve ülkedeki insanların yaşayış alışkanlıklarıyla hayli dikkati kendine çekmekte. Dönem dönem füze denemeleri yüzünden başta Güney Kore ve ABD olmak üzere bölgede faaliyet gösteren ülkeleri rahatsız etmektedir. Bir önceki Vietnam başlığında değindiğimiz oyunun aynısı Kore yarım adası üzerinde de oynanmıştır. Dönemin  şartları ve Çin taburunun ABD ve İngiliz kuvvetlerine olan üstünlüğü göz önüne alındığında sosyalist rejimin Kore yarım adasının tamamına hakim olması işten bile değildi. Ancak tüm tarihi kaynakların ittifak halinde belirttiği üzere Türk askerlerinin olağan üstü çabası ve kahramanlıkları sayesinde sosyalist güçler adada tam bir üstünlük sağlayamamıştır.

Tarihte Sosyalizm ile Yönetilen Ülkeler

Tarihte sosyalizm ile yönetilen ülke sayısı günümüze oranla daha fazladır. Bu sayının birden bire azalmasının altında yatan sebep Rusya’ya sırtını dayamış demir perde ülkelerinin SSCB’nin dağılmasıyla birlikte batının ekonomik üstünlüğü ve refah ortamı karşısında rejimlerini koruyamamış olmalarıdır. Tarihte sosyalizm ile yönetilen ülkelerin listesi ise şöyledir:

 • Rusya
 • Afganistan
 • Arnavutluk
 • Angola
 • Belarus
 • Benin
 • Bulgaristan
 • Kongo
 • Kamboçya
 • Çekoslavakya
 • Yugoslavya
 • Etiyopya
 • Doğu Almanya
 • Macaristan
 • Moğolistan
 • Mozambik
 • Polonya
 • Romanya
 • Somali
 • Ukrayna
 • Güney Yemen

Alakalı Yazı

0 Yorumlar

Bir Cevap Yazın