Bu kavram ilk olarak 1987 yılında Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu’nca hazırlanan Brundtland Raporu’nda tanımlanmıştır. Rapordaki tanımına göre sürdürülebilir kalkınma; “Gelecek kuşakların gereksinimlerine cevap verme yeteneğini tehlikeye atmadan, günlük ihtiyaçlarını temin etmektir.”

Bir diğer tanıma göre ise sürdürülebilir kalkınma, ekonomik büyüme ve refah seviyesini yükseltme çabalarını, çevreyi ve yeryüzündeki tüm insanların yaşam kalitesini koruyarak gerçekleştirme yöntemidir.

Sürdürülebilir kalkınma; aslında bir hedeftir. Günümüz insanlarını ve en çokta gelecek nesilleri ilgilendirmesi açısından ve de evrensel nitelik taşıması bakımından bu hedef küresel bir önem arzetmektedir. Bu nedenle uluslararası örgütlerin gündemlerinin sürekli ilk sıralarında yer almayı başarmıştır.

Alakalı Yazı

0 Yorumlar

Bir Cevap Yazın