Türkiye’nin Nato’ya Giriş Süreci

Dünya üzerinde ülkeler tarafından oluşturulmuş olan birçok örgüt bulunuyor. Ülkelerin ortak hedefleri ve amaçları doğrultusunda oluşturulan bu örgütler belli stratejiler uygulamaktadır. Bu örgütler arasında en önemlilerinden birisi Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü’dür. Bu örgütün ilk temeil 1948 yılında kurulan Batı Avrupa Birliği’dir. Bu birlik içerisinde Fransa, Belçika, Hollanda, Lüksemburg ve İngiltere bulunur. İkinci Dünya Savaşı ile birlikte Rusların Almanya üzerindeki işgali ile birlikte gerilim artışı görülmüştür. Bu gerilimi ve işgali engellemek adına ABD, Batı Berlin kesimde Almanlara yardım taşımaya karar vermiştir. Bu yardımın iletilmesi ve Batı Avrupa’nın savunulabilmesi adına bir ittifak kurulması fikri yoğunluk kazanmıştır. Yapılan görüşmeler sonrasında 1949 yılında Washington şehrinde Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü kurulmuştur. Bu örgütün kurulmasında en önemli etken Birleşmiş Milletler şartlarında yer alan “ kolektif meşru müdafaa” ilkesidir. Türkiye’de kendi sebeplerini dikkate alarak bu örgüte dâhil olma kararı almıştır. İlk kuruluş aşamasında Amerika, Fransa, Belçika, Hollanda, Danimarka, İtalya, İngiltere, Kanada, Norveç, Portekiz ve İzlanda üye olmuştur. Bu örgütün kurulması sonrasında Amerika tarafından Federal Almanya Cumhuriyeti, Rusya tarafından da Demokratik Almanya Cumhuriyeti kurulmuştur. Bu kurulan iki Alman devleti Amerika ile Rusya arasında soğuk savaş sürecinin başlamasına neden olmuştur. Kuruluş süreci sonrasında iki Alman devleti, Yunanistan ve İspanya’nın da katılımı ile üye sayısı on altı olmuştur.

Nato’ya Giriş Sebepleri

Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü kısa adı ile Nato olarak adlandırılmaktadır. Özellikle İkinci Dünya Savaşı sürecinde Türkiye olarak tarafsız konumda bulunuyorduk. Ancak Rusya savaş esnasında sahip olduğu güç ile batı ülkelerinden Türkiye sınırı ile ilgili olarak taleplerde bulunmuştur. Bu talepler Türkiye’nin Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü’ne üyeliği istemesinin en önemli etkeni olarak görülür. Muhtemel bir Rus işgaline karşı üye ülkelerden destek almak Türkiye’yi rahatlatacak ve işgale engel olacaktır. Aynı şekilde Türkiye’nin Amerikan yardımlarından daha fazla pay alması için bu topluluğa üye olması gerektiği düşünülmüştür. Üye olunmaması durumunda desteklerin Batı Avrupa’ya kayabileceği değerlendirilmiştir. Bu sebepler dolayısıyla Türkiye 1950 yılında ilk başvurusunu yapmıştır. Ancak yapılan başvuru Rus baskısı ile reddedilmiştir. Sonraki süreçte Türkiye, Kore Savaşına, savaşmak üzere asker göndererek üyelik sürecini tekrar başlatmıştır. 1952 yılında Meclis’de kabul edilme işlemi ile birlikte ülkemizde Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü üyesi olmuştur.

Nato Yönünden Türkiye Neden Tercih Edilmiştir?

Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü’nün Türkiye’yi üyeliğe kabul etmesinin iki önemli sebebi bulunuyor. Birincisi Türkiye’nin stratejik önemidir. Özellikle Rus baskılarına karşı Avrupa ülkelerini koruyabilecek ilk ülke olması sebebi ile Türkiye batı ülkeleri için önemli bir müttefiktir. Ayrıca yine Rusların Ortadoğu ülkeleri için tehlike oluşturmasının önündeki en önemli engel Türkiye olacaktır. Bunlara ek olarak Türkiye’nin Kore Savaşına asker göndermesi ve bu savaşta sağlanan başarı, üyelik yolunda önemli bir etken olarak görülür.

Alakalı Yazı

0 Yorumlar

Bir Cevap Yazın