Yalnızca mal ve hizmet ithalat ve ihracatını konu alan Dış Ticaret’ten daha geniş kapsamlı bir çalışma alanını portföyünde bulunduran uluslararası iktisat disiplini, uluslararası aktörler arasındaki ekonomik ilişkileri ve bu ilişkileri tetikleyen dinamikleri inceleyen bir bilim dalıdır. Bu açıklamadan hareketle, uluslararası ilişkiler sadece uluslararası ticareti  incelemez. Bunun yanında bu ticarete konu olan dinamiklerde uluslararası iktisadın inceleme sahası içerisinde yer alır. Uluslararası iktisat 2 ana alt disiplinde ele alınmaktadır. Bu 2 disiplin şunlardır:

Uluslararası ticaret: ülkeler arasındaki mal ve hizmet ticaretini inceler.

Uluslararası finans: ülkeler arasındaki para ve sermaye ticaretini inceler.

Uluslararası ticaret ilk kez bilimsel bir şekilde Adam Smith tarafından yazılan Ulusların Zenginliği kitabında incelenmiştir. Dolayısıyla A.Smith iktisat biliminin ve uluslararası iktisat biliminin kurucusu sayılır.

Alakalı Yazı

0 Yorumlar

Bir Cevap Yazın